yleistä ensiapukoulutuksista

mieti &

selvitä

Tarvitsetko Punaisen Ristin rekisteröinti-koulutuksen vai sisällöltään yhteneväisen ensiapukoulutuksen, josta saat myös todistuskortin?

Mitä eroa näillä koulutuksilla on?

Raja-Medi ensiapukurssit.

Raja-Medin ensiapukurssit noudattavat ajantasaisia sekä yleisesti hyväksyttyjä ensiapusuosituksia ja vastaavat SPR Ensiapukurssien sisältöä. Lisäksi ne sisältävät kouluttajan pitkään ensihoitotyön kokemukseen perustuvan näkökulman maallikkoauttajan roolista auttamisketjussa. Raja-Medin koulutuksissa kokemus ja käytännön esimerkit ohjaavat koulutusmallia, joka ei ole sidoksissa tiettyyn muottiin. Raja-Medin koulutuksissa kurssitodistus sisältyy hintaan.

Olipa kyseessä SPR Ensiapukurssi tai muu ensiapukoulutus, niin sen sisältö tulee perustua aina ajantasaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin ensiapuohjeisiin ja -suosituksiin, joita ylläpidetään mm. Käypä hoito sivustolla.

Ensiapukoulutus Raja-Medi tarjoaa ensiapukursseja Torniosta tilaajan toivomaan paikkaan.

SPR ensiapukurssit.

SPR Ensiapukurssit (EA1®, EA2®, Hätäensiapukurssi 4-8 t ®) ovat sertifioituja koulutuksia, joiden pyrkimyksenä on varmistaa koulutusten sisällöllinen ja ajantasaisiin ohjeisiin perustuva tasalaatuisuus joka puolella Suomea.

SPR Ensiapukurssin suorittanut rekisteröidään koulutusportaaliin ja hän saa ns. mobiilitodistuksen suorituksestaan sekä halutessaan fyysisen ensiapukortin.

SPR Ensiapukurssien hinta koostuu kurssihinnasta, rekisteröintimaksusta ja vapaavalintaisesta ensiapukortista.

Lisätietoa SPR Ensiapukoulutuksista:

Mikä kouluttajan pätevyys on ja onko hänellä käytännön kokemusta akuuttihoitotyöstä?

Koulutusta hankkiessasi varmista, että kouluttaja on terveydenhuollon ammattihenkilö ja hänellä on voimassa oleva ensiavun ja terveystiedon kouluttajapätevyys (ETK ®).

Mieti lisäksi voisiko ensiapukoulutus olla antoisampaa, jos kouluttajalla on aidosti kokemusta akuuttihoitotyöstä ja hätätilapotilaiden hoidosta

Kelan korvaus ensiapukoulutuksista ja -välineistä

Työnantaja ja yrittäjä voivat saada Kelan  korvausta ensiapukoulutuksesta ja -välineistä osana ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa. 

Korvauksen saaminen edellyttää, että työterveyshuollon edustaja on työpaikkaselvityksessään arvioinut tapaturmariskit ja niiden perusteella ensiapukoulutuksen ja -välineiden tarpeen.

Kela hyväksyy ensiapukoulutuksen kustannukset, kun kouluttajana on terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on voimassa oleva virallinen ensiavun ja terveystiedon kouluttajakouluttajapätevyys (ETK®).