ENSIAPUKOULUTUS RAJA-MEDIN TARINA

ENSIAPUKOULUTUS RAJA-MEDIN TARINA

Ajatus ensiavun kouluttajan työstä oli kypsynyt mielessäni useamman vuoden aikana. Vihdoin vuonna 2007 tein päätöksen hakeutua Punaisen Ristin järjestämään Ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutukseen (ETK®) Helsinkiin.

Tärkeä motivaation lähde asiaan oli ensihoitajan työni kautta tullut näkemys siitä, kuinka maallikoiden toiminnalla tilannepaikalla voi olla ratkaiseva merkitys kriittisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan selviytymisessä. Halusin siis vaikuttaa auttamisen ketjun tähän lenkkiin.

Lisäksi vuosien työkokemukseni ensihoitajana sai ajattelemaan, että minulla voisi olla kokemusteni kautta jotain annettavaa maallikoiden ensiapukouluttamiseen.

”Vuosien työkokemukseni ensihoitajana sai ajattelemaan, että minulla voisi olla jotain annettavaa maallikoiden ensiapukouluttamiseen…”

Koulutusmallin etsintää

”Ilman harjoittelua ensiavun tärkeimpiä kädentaitoja ei voi mielestäni sisäistää…”

Oman koulutusmallin suunnitteluun ja etsimiseen kokeilujen kautta kului aikaa, vaikkakin ensiavun koulutusaiheiden perusrungon sain ensiavun opetussuunnitelmista. Alusta lähtien olen halunnut liittää omia kokemuksiani ensihoitajana koulutettaviin aiheisiin, unohtamatta kuitenkaan maallikkoauttajan näkökulmaa ensiavun opetuksessa. Tärkeänä asiana olen pitänyt myös sitä, että koulutettavat saavat vastauksia kysymyksiin ”Miksi tehdään?” ja ”Mikä vaikutus sillä on?”

Pian ETK ®-koulutuksen suoritettuani tarjoutui eräästä oppilaitoksesta pidempiaikainen mahdollisuus käydä kouluttamassa heidän opiskelijoilleen ensiapua. Tartuin haasteeseen ja sain laadittua sopivan ”omannäköiseni” koulutusmallin, jonka toivoin tietysti innostavan ja motivoivan opiskelijoita. Jännittävien ensimmäisten kouluttajakokemusten jälkeen mieleeni hiipi jopa epäileviä ajatuksia omista kyvyistäni kouluttaa, mutta opiskelijoilta saamani kannustavan palautteen perusteella päädyin jatkamaan.

Pian huomasin, että toistojen myötä kouluttaminen alkoi sujua ja antoisaa oli etenkin todeta, kuinka opiskelijat keskittyneesti seurasivat opetustani konkreettisten tosielämän esimerkkieni kautta. Teoriaopetuksen lisäksi ensiaputaitojen käytännönharjoittelu on luonnollisesti kuulunut aina koulutuksiini. Ilman harjoittelua ensiavun tärkeimpiä kädentaitoja ei voi mielestäni sisäistää.

Ensiapukoulutus Raja-Medin synty

Vuoteen 2019 tein ensiapukoulutustyötä eri tilaajatahoille päätyöni ohessa sivutoimisilla työsuhteilla.

Tieto koulutustarjonnastani oli kiirinyt taholta toiselle lähinnä ”viidakkorummun” tavoin. Mielessäni oli kuitenkin pitkään kiehtonut ajatus oman toiminimen perustamisesta, jonka viimein toteutin vuonna 2020.

Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopintoihin liittyvänä opinnäytetyönä olin laatinut vuonna 2000 liiketoimintasuunnitelman ensihoitopalveluyrityksen perustamiseksi ja työnimenä sille annoin tuolloin ”Ambulanssipalvelu Raja-Medi”. Yritysnimi jäi kuitenkin silloin käyttämättä, kunnes perustaessani ensiapukoulutuspalvelulleni toiminimeä valitsin yritysnimeksi ”Ensiapukoulutus Raja+Medi”.

Raja-Medi sanayhdistelmässä ”Raja” kuvaa valtakunnan raja-aluetta, jossa asun ja josta päin koulutuspalvelua tarjoan. ”Medi” puolestaan kuvaa tässä yhteydessä ensiaputoimintaa, mutta myös päätyötäni ensihoitopalvelussa.

Yhteistyötä ja koulutusmuistoja

Alusta lähtien tärkeä yhteistyökumppani minulle kouluttajana on ollut Punaisen Ristin Tornion osasto. Osasto on vuosittain järjestänyt ensiapukoulutuksia, joissa ovat hyödyntäneet kouluttajapalveluani. Lisäksi kouluttajaurani alkuvaiheessa osasto mahdollisti minulle koulutusvälineidensä käytön omissa osaston ulkopuolisissa koulutuksissani. Myöhemmin yhteistyö osaston kanssa on laajentunut koskemaan mm. koululaisten elvytysopetusta yhdessä uuden yhteistyökumppanin, Tornion Sydänyhdistyksen kanssa.

Perinteisten ensiapukoulutusten lisäksi valikoimaani on kuulunut esimerkiksi täsmäopetusta maallikkoelvytyksestä, defibrillaattorin käytöstä, lasten ensiaputilanteista ja lääkehoidon perusteista.

Mieleenpainuvimpia koulutusympäristöjä ovat jäänmurtaja, lumilinnan makasiini, grillikota sekä tehdasympäristöt. Koulutuskokemuksista mielenkiintoisin tähän mennessä lienee täsmäkoulutus lasten ensiavusta maahanmuuttajaäideille kahden tulkin välityksellä.

Tuorein yhteistyökuvio liittyy ZOLL ® AED -defibrillaattoreiden (sydäniskuri) ja oheistarvikkeiden jälleenmyyntiin. Päätyössäni ensihoitopalvelussa olen noin 20 vuotta käyttänyt ZOLL ® -monitori-defibrillaattoreita ja todennut laitteiden olevan varsin luotettavia, helppokäyttöisiä ja potilasturvallisia. Sekä ammatti- että maallikkolaitteiden reaaliaikainen paineluelvytyksen laatua valvova ominaisuus ZOLL ® -defibrillaattoreissa mahdollistaa laadukkaan elvytyshoidon elottomuustilanteessa.

MISSIO

”Ensiapuosaamista kaikille turvallisessa ja kannustavassa oppimisympäristössä”

VISIO

”Kansalaisten ensiapuosaamisen myötä auttamisketjusta saadaan entistä vahvempi”