kouluttaja

ENSIHOITAJA (AMK)

ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)

Olen Juha ja asuinpaikkakuntani on Tornio. Koulutukseltani olen ensihoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK) sekä lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja. Punaisen Ristin virallisen ensiavun ja terveystiedon kouluttaja-koulutuksen (ETK®) olen suorittanut vuonna 2007 sekä siihen liittyvät täydennyskoulutukset vuosina 2010, 2014, 2018 ja viimeisimmän 2021. Vuodesta 2007 lähtien olen toiminut sivutoimisena ”freelancer” ensiapukouluttajana. Päätoimisesti työskentelen ensihoidon kenttäjohtajana ja vankka tieto – taitoni ensiavusta perustuu lähes 30 vuoden kokemukseen ensihoidon kenttätyöstä.

Koulutuksiani on kuvailtu käytännönläheisiksi, perusteellisiksi ja mielenkiintoisiksi. Koulutuksiin osallistujat ovat antaneet positiivista palautetta etenkin kuvailemistani tosielämän esimerkeistä. Koulutusten ilmapiiriä on kuvattu rennoksi ja vuorovaikutteiseksi, jossa on helppo osallistua keskusteluun ja harjoitteluun.

Kaikki tarjoamani ensiapukoulutukset noudattavat uusimpia kansainvälisiä sekä valtakunnallisia ensiapuohjeita (Suomen Elvytysneuvoston suositukset, Käypä hoito -suositukset). Koulutukset ovat myös räätälöitävissä tilaajan tarpeiden mukaisiksi painottaen esim. työhön tai harrastuksiin liittyviä riskejä. Ensiapukoulutus Raja-Medin omien koulutusten (Ensiavun perusteet ja Hätätilapotilaan ensiapu) lisäksi on mahdollisuus tilata myös Punaisen Ristin ensiapukoulutuksia (SPR EA1®, SPR Hätäensiapukurssit 4-8 t®), joissa koulutettavat rekisteröidään Punaisen Ristin koulutusportaaliin.

~Juha~